Litt om Steigen og Engeløya

Steigen har over 3000 øyer, holmer og skjær spredt langs en kystlinje på 477 km fastland og 877 km på øyene. Landarealet inkl. ferskvann er 1012 km2.

Steigen er dominert av spredt bosetting, og et vakkert og levende kulturlandskap forteller at primærnæringer som jordbruk, fiske og havbruk er er de viktigste inntektskildene for kommunens innbyggere.

I 1965 ble kommunene Nordfold og Leiranger slått sammen med Steigen til en storkommune. Kommunesentret ligger i Leinesfjord , hvor også sentralskole og helsesenter ligger. Ved årsskiftet 2017 var det 2600 innbyggere i kommunen.

Steigen fikk fastlandsforbindelse til E6 sommeren 1990 gjennom den 8062 m lange Steigentunnelen.

Engeløya ligger midt i havørnas og jernalderhøvdingens rike.

Engeløya fikk landforbindelse med resten av kommunen da Engeløybruene ble åpnet av Kong Olav 26. August 1978.

Et av Europas største fort, Batterie Dietl, er vel verd et besøk. Det samme gjelder Steigen Bygdetun, Steigen kirke og prestegårdshagen. En fottur langs den gamle ferdselsveien som vikingene benyttet – over Steigskaret og gjennom Vollmoanlegget til Steigen kirke og videre til Hagbardholmen – er en sterk opplevelse i gammel historie.

Engeløya oppleves best i langsomt tempo. For med sin frodighet og høye fjell omkranset av flate strandlinjer, utsikt til Lofotveggen og liten biltrafikk er øya et funn for fotturister og syklende.

Steigen er ualminnelig rik på fornminner, og de aller fleste er lokalisert på Engeløya.

 

FORSLAG TIL FOTTURER

Mølleskog (Engeløystua) – gjennom Vassdalen til Bø
Lett turløype, også for mindre barn. Start fra hotellet eller fra Bø.

Mølleskog (Engeløystua) – Trohornet (645 moh)
Ca 4,5 km i vekslende terreng. Turvante barn fra 7 – 8 år.

Solheim – Prestkona (648 moh)
Start fra Joker-butikken. Ca 4 – 5 timers tur.

Hestsletta
Stien starter ved Joker-butikken. På Hestsletta er det sittebenker og bålplass og er et fint mål for småbarnsfamilier.

Steigen Fortidspark
Start fra Bø eller Steigen kirke og følg jernalderhøvdingens fotspor gjennom Vollmoanlegget og Steigskaret. Noe ulendt stedvis, men med god hjelp av voksne, varm drikke og litt sjokolade i sekken går det greit med barn ned i 2 – 3 årsalderen.

VEIEN TIL STEIGEN

Med bil
Følg E6 til Tømmerneset i Hamarøy kommune. Skilting viser vei til Steigen.
Etter å kjørt gjennom den 8062 m lange Steigentunnelen åpner det spektakulære kystlandskapet seg. Unn deg gjerne en stopp på en av de mange utkjørslene langs Steigenveien.

Hurtigbåt
Daglig forbindelse fra Bodø og Svolvær. Reisetid fra Bodø ca. 1 time til Helnessund (sørkommunen) og 2 timer til Bogøy (ca 6 km. fra Engeløystua).
Fra Svolvær til Bogøy er det ca. 1,5 time. Se rutetider og billettbestilling på www.torghatten-nord.no

Buss
Rutebuss går mellom Bodø/Fauske og videre nordover. Korresponderer med lokalbuss til Steigen på Tømmerneset. Ruteopplysning på www.177.no

Avstander
Bodø – Tømmerneset 162 km
Fauske – Tømmerneset 109 km
Bognes fergeleie – Tømmerneset 54 km
Tømmerneset – Bogøy (Bogen) 55,8
Bogen – Engeløystua 6,7 km
Ålstadkrysset – Engeløystua 3,5 km
Engeløystua – Steigen kirke 5,5 km